Referencat

  1. Stan, KB, Douglas, SM, Farmakologjia e Aplikuar, endokrinologji, 2011
  2. Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Efekti i Methyl Testosterone Administration në Viscosity Plasma në Postmenopausal Women, Artikuj PubMed, Online, 2002
  3. Rogerio, AL, menopauzë dhe plakje, Endokrinologjia riprodhuese e Yen & Jaffe (edicioni i shtatë), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Efektet e 17α-methyltestosterone, Methandrostenolone, dhe Nandrolone Decanoate në Ciklit Estrous Rat, Fiziologjia dhe Sjellja, 1997
  5. William, Llewellyn., Ushqyerja Molekulare, anabolics,2009
  6. Kickman, AT, Pharmacology of Anabolic Steroids, British Journal of Farmakologji, PMC 2439524, Online, 2018