Referencat:

  1. Brennan, R., Wells, JS, & Van Hout, MC (2017). Përdorimi i injeksionit të imazhit dhe drogës për përmirësimin e performancës (iped) në popullatën e përgjithshme: një rishikim sistematik. Kujdesi shëndetësor dhe social në komunitet, 25(5), 1459-1531.
  2. Roussel Geste, J., & Maldonado-Vlaar, CSC (2016). Efektet e steroideve androgjenike subkohore anabolic në kondicionimin e kokainës dhe sjelljet e ngjashme me ankthin në minjtë meshkuj të rritur(Disertacioni i doktoraturës).
  3. Piacentino, D., D Kotzalidis, G., del Casale, A., Rosaria Aromatario, M., Pomara, C., Girardi, P., & Sani, G. (2015). Përdorimi anabolic-androgenic steroide dhe psikopatologji në atletët. Një rishikim sistematik. Neurofarmacologji aktuale, 13(1), 101-121.
  4. Brennan, R. (2017). Një studim etnofarmakologjik i përdorimit të injektimit të performancës dhe ilaçeve për rritjen e imazhit (PIED) Volumes I & II(Disertacioni i doktoraturës).
  5. Jardí, F., Laurent, MR, Dubois, V., Kim, N., Khalil, R., Decallonne, B., ... & Claessens, F. (2018). Androgjen dhe veprim estrogjen në aktivitetin fizik mashkullor: një histori përtej muskujve. Gazeta e Endokrinologjisë, JOE-18.